Alle Advocaat Advocatenkantoren in Roermond, Limburg

Aanbevolen advocaat advocatenkantoren

Wordt geladen

Lees meer over Roermond

Gemeente Roermond

Roermond (Limburgs: Remunj) is een gemeente in het midden van de Nederlandse provincie Limburg.

Herindeling

Roermond speelde een belangrijke rol in de gemeentelijke herindeling in Midden-Limburg in 2007. Aanvankelijk zou de gemeente worden uitgebreid met Swalmen. Roermond nam hier echter geen genoegen mee, omdat alleen Swalmen te weinig zou zijn. Swalmen was er ook op tegen; deze gemeente wilde graag fuseren met Beesel. De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer (op 13 juni 2006) en de Eerste Kamer (op 13 september 2006) leidde echter tot aanname van het oorspronkelijke, door de provincie gedane voorstel, waardoor per 1 januari 2007 een centrumgemeente van ca. 54.000 inwoners is ontstaan.

Roermond is daarmee qua inwonertal de vijfde gemeente van Limburg geworden. Deze positie werd overgenomen van Kerkrade en Weert. De getalsmatige afstand tot de vier grotere gemeenten, Maastricht, Sittard-Geleen, Venlo en Heerlen, blijft echter vrij aanzienlijk.

Of de samenvoeging van Roermond en Swalmen bestuurlijke en economische winst zal opleveren, is nog de vraag, zowel voor de beide betrokken gemeenten, als voor de regio. Ook het parlement heeft daar zijn zorgen over. In de Eerste Kamer werd een motie van GroenLinks aangenomen, waarin het Provinciaal Bestuur van Limburg werd uitgenodigd vóór 1 februari 2007 met een voorstel te komen, dat tegemoet komt aan de nadrukkelijke wens om de centrumgemeenten in de regio Midden-Limburg te versterken.

Inwoneraantal

Het inwoneraantal van de gemeente Roermond groeide in de periode 1998-2006 met zo'n 1.300 inwoners tot ruim 45.000. Het jaar 2003 gaf op de jaarlijkse groei echter een opvallende uitzondering te zien. In het jaar 2007 was de bevolkingstoename beduidend groter. De samenvoeging met Swalmen op 1 januari 2007 zorgde voor een groei naar ruim 54.000 inwoners en sindsdien groeit het inwoneraantal van de gemeente jaarlijks. Dit in tegenstelling tot de meeste gemeenten in Limburg, die sinds enkele jaren een daling vertonen; in Roermond zal deze daling later inzetten.

In onderstaande tabellen ziet u voor de jaren van 1998-2006 de inwoneraantallen van de gemeenten Roermond en Swalmen en voor de jaren vanaf 2007 die van de samengevoegde gemeente Roermond. De cijfers zijn steeds van 1 januari van het desbetreffende jaar.

Lokale Omroep

Jarenlang was Omroep VOX de lokale omroep in de gemeente Roermond. De omroep, die voor een groot deel draait op vrijwilligers en door de gemeente wordt gesubsidieerd, miste echter de kwaliteit die de gemeente voor ogen had. Op 1 december 2011 werd de naam van de omroep omgedoopt tot RTV Roermond en sindsdien wordt gewerkt aan verdere professionalisering van de omroep, waarbij het doel is om op termijn ook doordeweeks meer televisie-uitzendingen te programmeren.[3] Op dit moment worden uitsluitend in het weekend verschillende fragmenten uitgezonden over actualiteiten in de regio.

Aanbevolen content over Roermond

Foto's

Video's

Gemeente Roermond: Recreatie en Toerisme

Filmpje over de gemeente Roermond.

Links

Protestantse Gemeente Roermond

Kerkdiensten, activiteiten, organisatie, kerkgebouw en nieuws.

Bezoek

Gemeente Roermond

Officiële site met informatie over het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie, nieuwsberichten en een overzicht van de diensten en producten.

Bezoek