Alle Advocaat Advocatenkantoren in Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland

Aanbevolen advocaat advocatenkantoren

Wordt geladen

Lees meer over Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 74.222 inwoners en heeft een oppervlakte van 35,60 km² (waarvan 2,88 km² water). De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

De gemeente wordt van zuidwest naar noordoost doorsneden door het Rijn-Schiekanaal, veelal beter bekend als de Vliet. Dit kanaal verdeelt het grondgebied in twee volkomen verschillende delen: ten westen van het kanaal is de gemeente geheel geürbaniseerd en bestaat uit de aan elkaar gegroeide steden Voorburg en Leidschendam; ten oosten van het kanaal ligt een relatief groot open veenweidegebied met daarin het dorp Stompwijk en het poldergehucht Wilsveen. Ook een klein deel van Leidschendam ligt aan de oostelijke oever van de Vliet, inclusief Vogelplas Starrevaart en recreatiegebied Vlietland.

Ontstaan

De huidige gemeente is ontstaan uit de vroegere gemeenten Voorburg, Veur en Stompwijk.
Voorburg en Veur lagen ten westen van de Vliet, Stompwijk ten oosten ervan. Veur is de oude naam voor het deel van de huidige stad Leidschendam ten westen van de Vliet. Stompwijk was meer dan 2x zo groot als Voorburg en Veur bij elkaar. Rond 1865-1870 hadden deze drie gemeenten samen ca. 6100 inwoners: Voorburg en Stompwijk beide ca. 2500 en Veur 1000. In 1938 fuseerden Stompwijk en Veur tot de gemeente Leidschendam. Namen van straten, scholen e.d. herinneren daar nog aan het vroegere Veur. De huidige gemeente ontstond op 1 januari 2002 uit een fusie van Leidschendam en Voorburg en kreeg de naam Leidschendam-Voorburg. De alternatieve naam Vlietstede werd verworpen. De fusie had een strategische reden, namelijk om een inlijving van deze randgemeenten bij de buurgemeente Den Haag te voorkomen.

Gelijktijdig met deze fusie werd vrijwel de gehele Tedingerbroekpolder, het grote zuidelijke deel van de gemeente Leidschendam, geannexeerd door de gemeente Den Haag. Het ging hier om de in deze polder in aanbouw zijnde woonwijk Leidschenveen en het bedrijventerrein Forepark. Tevens werd een strook grond tussen Rijksweg A4 en de Vliet (Vlietzone) door Den Haag geannexeerd. Aan deze gemeentelijke herindeling was een felle strijd voorafgegaan tussen Den Haag en zijn randgemeenten, waaronder ook Rijswijk en Nootdorp, die uiteindelijk eveneens grond aan Den Haag moesten afstaan.

Aanbevolen content over Leidschendam-Voorburg

Foto's

Video's

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016 gem. Leidschendam-Voorburg

9 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats van de gemeente Leidschendam. Een korte impressie van deze festiviteit.

Links

Leidschendam-Voorburg

Officiële site met nieuws, adressen en openingstijden, evenementenkalender, gemeentegids, nieuwbouw, zorgloket WMO en weblogs van burgemeester en wethouders.

Bezoek

Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg

Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg.

Bezoek