Alle Agrarisch Adviesbureaus in Leudal, Limburg

Aanbevolen agrarisch adviesbureaus

Wordt geladen

Lees meer over Leudal

Gemeente Leudal

Leudal (Limburgs: Leudaal) is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg die op 1 januari 2007 is ontstaan uit de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer.

De naam Leudal is ontleend aan het natuurgebied dat tussen de kernen Heythuysen, Roggel, Haelen, Nunhem en Neer gelegen is. Dit gebied is ontstaan door erosie door het beekje de Leu.

Gemeentelijke Herindeling

De gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer hadden aanvankelijk tezamen met de gemeenten Heel en Thorn besloten tot een vrijwillige gemeentelijke herindeling. Het zou één grote plattelandsgemeente moeten worden tussen de twee centrumgemeenten van Midden-Limburg: Roermond en Weert. De Provinciale Staten van Limburg staken daar een stokje voor. De Staten namen op grond van de Wet algemene regels herindeling gemeenten de herindelingsprocedure over. Vanaf toen was er geen sprake meer van vrijwilligheid, het werd een opgelegde herindeling.

Heel en Thorn zagen hun kans schoon om het idee van een plattelandsgemeente te verlaten en te kiezen voor een nieuwe gemeente waarbij het accent zou komen te liggen op waterrecreatie en -toerisme. In overleg met de provincie rolde er uiteindelijk een provinciaal herindelingsadvies aan 'Den Haag' uit om Heel en Thorn samen te laten gaan met Maasbracht. Dat is de gemeente Maasgouw geworden.

De naam Leudal is door de vier gemeenten gezamenlijk gekozen als naam voor de herindelingsgemeente. De Tweede Kamer heeft op 13 juni 2006 unaniem ingestemd met het wetsvoorstel. Het VVD-Tweede Kamerlid Willibrord van Beek deed nog een poging om Hunsel los te weken ten behoeve van een herindeling met de gemeente Weert, maar hij kreeg geen steun in de Kamer. Een belangrijk, misschien wel doorslaggevend argument daarbij was dat zowel het gemeentebestuur van de gemeente Hunsel (én haar inwoners) als het gemeentebestuur van Weert (in geval van een van bovenaf opgelegde herindeling; bevestigd per op 12 juni 2006 aangenomen PvdA-motie in de gemeenteraad van Weert) dat in meerderheid niet zagen zitten en er dus 'van onderop' geen draagvlak voor die constructie was.

Op 12 september 2006 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen aanvaard. De vorming van de gemeente Leudal, bestaande uit de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer, kon - zonder stemming - op unanieme steun van de senatoren rekenen.

Aanbevolen content over Leudal

Foto's

Video's

Gemeente Leudal: Recreatie en Toerisme midden in Limburg

VVV Midden-Limburg heeft onder de titel "zien, doen en beleven - Midden in Limburg" een film uitgebracht die de toeristische highlights van de complete regio weergeeft.

Links

Gemeente Leudal

Website van de gemeente Leudal centraal in Midden-Limburg, tussen Roermond en Weert.

Bezoek