Alle arbodiensten in Nederland

Aanbevolen arbodiensten

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

2 arbodiensten gevonden

Bekijk arbodiensten in Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

4 arbodiensten gevonden

Bekijk arbodiensten in Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

5 arbodiensten gevonden

Bekijk arbodiensten in Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

Lees meer over arbodienst

Arbodienst

Een arbodienst helpt werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt. Een arbodienst adviseert daarom en neemt taken van de werkgever over op het gebied van:

  • Arbeidsomstandigheden
  • Verzuimbegeleiding
  • Reïntegratiebegeleiding
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Meerdere arbodiensten

Er bestaan vele arbodiensten, dit zijn commerciële bedrijven zonder enige relatie met de Nederlandse overheid. Een werkgever kan een arbodienst inhuren, maar dat is geen verplichting.

Invulling aan verzuimbeleid

Met de invoering van nieuwe wetgeving op 1 juli 2005 zijn er drie varianten voor werkgevers om invulling te geven aan preventie -en verzuimbeleid.

  • De werkgever kan ervoor kiezen externe (arbo-)deskundigen voor bepaalde taken in te huren, in samenwerking met eigen medewerkers die als deskundige bepaalde taken uitvoeren.
  • De werkgever kan ervoor kiezen om een interne arbodienst in te stellen.
  • De werkgever kan een contract met een externe arbodienst afsluiten.

Indien de werkgever besluit de arbodienstverlening zelf vorm te gaan geven moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet instemming zijn van de werknemers, via de cao of via de vertegenwoordiging van werknemers (OR of Personeelsvertegenwoordiger (PVT))
  • De werkgever dient voor de beoordeling/toetsing van de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) een gecertificeerde deskundige in te schakelen
  • De werkgever dient altijd voor de (ziekte)verzuimbegeleiding van zijn werknemers, het arbeidsomstandighedenspreekuur, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en de aanstellingskeuringen, een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen.

Uit de uitspraak van het Europese Hof blijkt ook dat bij preventietaken, met name de toetsing van de RI&E, de werkgever eerst dient te kijken of er een interne deskundige beschikbaar is. Als er geen overeenstemming wordt bereikt tussen de werkgever en de vakbonden, OR of PVT over de invulling van de maatwerkregeling met betrekking tot de toetsing van de RIE, moet de werkgever een arbodienst inschakelen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een arbodienst die zich specifiek richt op het bedrijf.


Aanbevolen content over arbodienst

Video's

Wat is een arbodienst?

In deze video wordt beknopt uitgelegd wat een arbodienst is.

Een gezond bedrijf - Wat doet een arbodienst?

Hoe kan de arbodienst u helpen bij een zieke werknemer? En wat kost een arbodienst?

Links

Arboportaal.nl

Het Arboportaal dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden.

Bezoek

Arbo-advies.nl

Arbo advies kan u veel diensten en informatie leveren, o.a. medische keuringen, verzuimbegeleiding.

Bezoek

Laatste nieuws