Alle artiesten in Nederland

Aanbevolen artiesten

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

3 artiesten gevonden

Bekijk artiesten in Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

4 artiesten gevonden

Bekijk artiesten in Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

38 artiesten gevonden

Bekijk artiesten in Utrecht

Zuid-Holland

Lees meer over artiest

Artiesten

Een artiest of podiumkunstenaar is een iemand die zijn of haar talenten gebruikt om in persoon, in het openbaar, op te treden.

Er bestaan verschillende artiesten; clowns, goochelaars, musici, zangers en zangeressen, kleinkunstenaars, buikdanseressen, acrobaten, paaldanseressen, imitatoren, cabaretiers, acteurs en actrices, illusionisten.

De term wordt ook wel eens gebruikt voor (beeldend) kunstenaars gezien het woord artist (Engels) daar wel voor wordt gebruikt, maar in de Nederlandse betekenis is dat niet juist.

Hoe vind ik een artiest

(Bekende) artiesten zijn veelal te vinden via booking-, casting-, en artiestenbureaus. Bij gevestigde artiesten lopen de boekingen veelal rechtstreeks via het management van de betreffende artiest.

Als je weet welke artiest je zoekt, kun je hem of haar ook steeds vaker zelf op internet vinden. Google een naam, zoek op Facebook of Twitter en neem direct contact op.

Let op de volgende zaken bij het boeken


 • Het vergunningenstelsel
  In de artiestenbranche is er wetgeving die bepaalt dat artiestenbemiddelaars in het bezit dienen te zijn van een vergunning CBA tot het bemiddelen in arbeidsovereenkomsten voor artiesten op commerciële grondslag;
 • Kortingen en marges
  In Nederland zijn de meeste artiesten exclusief verbonden aan een artiestenbureau. Als organisator van een evenement hoef je niet te weten bij welk bureau de artiest is aangesloten. De bureaus geven elkaar een zogeheten branchekorting, waardoor de uiteindelijke prijs voor de afnemer bij boeking altijd hetzelfde blijft.
 • Buma/Stemra
  De meeste artiesten maken naast eigen repertoire ook gebruik van repertoire van anderen. Dat is legaal, maar er moeten wel rechten over betaald worden aan Buma/Stemra, die de belangen behartigt van de artiesten/componisten wiens werk wordt uitgevoerd en waarvoor dus een afdracht dient plaats te vinden voor muzikale acts. Als opdrachtgever ben je eindverantwoordelijke voor de afdracht aan Buma/Stemra.
 • Verzekeringen
  Artiestenbureaus die zijn aangesloten bij de CLC-VECTA kennen een Garantiefonds, waarbij een behoorlijk aantal risico?s die je loopt bij het boeken van artiesten, te verzekeren zijn: het niet verschijnen van de artiest, of het uitstellen of annuleren van een volledig optreden.
 • Afdracht sociale lasten
 • Een artiest kan in bezit zijn van een VAR-verklaring, die hem het recht geeft om zelfstandig zijn sociale lasten en belastingen te regelen. Maar vaker zal de artiest een nettobedrag ontvangen. Het vertegenwoordigende artiestenbureau is dan in het bezit van een zogenaamde ?inhoudingsplichtigenverklaring? of ?beschikkingsnummer?. Het bureau staat daarmee garant voor een correcte afdracht van de sociale lasten. Wanneer je rechtstreeks een artiest contracteert, dan ligt deze verantwoording dus bij jezelf als opdrachtgever.
Een rider

Wat is een 'rider'? In de theater- en muziekwereld is een rider een lijst van verzoekjes of eisen die de artiesten willen hebben voor het optreden. Het is veelal een bijlage die hoort bij het contract. Het zijn in feite de algemene voorwaarden die horen bij het contract. In een rider worden bijzondere bepalingen opgenomen. Het bestaat veelal uit een technisch (veelal met stageplan) en logistiek overzicht (hoeveel personen, wat is de bezetting etc.), daarnaast wordt er, zeker waar het grote acts betreft, een deel besteedt aan 'hospitality'. Over deze bepalingen circuleren allerhande geruchten, zeker daar waar het bekende artiesten betreft. 
Zo is de 'Van Halen' rider uit 1982 legendarisch omdat ze absoluut geen bruine M&M's wilden (en dus ook niet kregen). 

Aanbevolen content over artiest

Foto's

Video's

Opleiding Productie Podiumkunsten

Studenten en afgestudeerden vertellen over de Opleiding Productie Podiumkunsten van de Theaterschool.

Videoboodschap MOCW Jet Bussemaker

De minister stipt middels een videoboodschap het belang van de creatieve waarde van de kunst en cultuursector voor de maatschappij.

Links

Ntb, vakbond voor musici, dansers en acteurs.

Website van de NtB, het zakelijk en juridische expertise-centrum voor musici, dansers en acteurs.

Bezoek