Alle begraafplaatsen in Nederland

Aanbevolen begraafplaatsen

Wordt geladen

Blader per regio

Gelderland

2 begraafplaatsen gevonden

Bekijk begraafplaatsen in Gelderland

Noord-Brabant

Noord-Holland

Utrecht

1 begraafplaats gevonden

Bekijk begraafplaatsen in Utrecht

Zuid-Holland

Lees meer over begraafplaats

Begraafplaats

Een begraafplaats is een besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven. Ook worden op begraafplaatsen urnen met as van gecremeerde lichamen begraven.


Een begraafplaats wordt ook wel een kerkhof genoemd, omdat oorspronkelijk een begraafplaats meestal werd aangelegd in de hof (= tuin of erf) van de kerk. Aan een begraafplaats bevindt er zich meestal een zogenoemd kerkhofhuis met begroetings- of afscheidsruimte waar de laatste eer bewezen wordt aan de overledene vlak voor de eigenlijke begrafenis.

Begraafplaatsen in Nederland

Een van de oudste nog steeds in gebruik zijnde begraafplaatsen in Nederland is Begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag. Deze begraafplaats wordt al in de 14e eeuw als parochiekerkhof in documenten genoemd. Veel nog steeds bestaande begraafplaatsen in grote en middelgrote gemeenten zijn in de jaren 1830-1840 aangelegd. Eind jaren 20 van de 19e eeuw werd het namelijk wet dat begraafplaatsen buiten de bebouwde kom moesten worden aangelegd. Een van de bekendste door particulieren gestichte begraafplaatsen is Westerveld te Driehuis.

Huidige situatie in Nederland

Tegenwoordig zijn kerkhoven vaak niet meer in de nabijheid van kerken te vinden. Toch worden begraafplaatsen nog veelvuldig met kerkhof aangeduid. Overigens is een kerkgenootschap volgens artikel 38 van de Nederlandse Wet op de lijkbezorging nog altijd gerechtigd tot het hebben van één of meer kerkelijke begraafplaatsen.

Soorten graven

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waar een overledene zonder nabestaanden en eigen vermogen in wordt begraven. Het begraven gebeurt dan in opdracht van de gemeente. Deze vorm van begraven is wettelijk geregeld in de Wet op de lijkbezorging.


Huurgraf

In een huurgraf wordt het lichaam van de overledene begraven voor 20 jaar. Deze periode kan soms worden verlengd door de nabestaanden. Als de tijdsduur verlopen is, kan het graf worden geruimd. De resten van het lichaam worden bijgezet in een verzamelgraf (ofwel knokkelgraf of knekelput). Op sommige begraafplaatsen wordt in dit graf daarna een ander begraven. Ook is het vaak mogelijk om na de periode van grafrust (10 jaar) de stoffelijke resten te laten verplaatsen naar bijvoorbeeld een eigen graf.


Familiegraf of Koopgraf

Het familiegraf is soms voor onbepaalde tijd, maar meestal is de huur voor 30 jaar, soms 40 jaar (de periode kan per gemeente verschillen). Na een huurperiode heeft men het recht om de huur steeds met 10 jaar te verlengen.


Graf op eigen land

Sinds de Wet op de lijkbezorging van 1991 is het mogelijk om een graf op eigen land te maken. Hiervoor moet de gemeente toestemming verlenen, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.


Praalgraf

Een praalgraf is een grafmonument, gemaakt door een kunstenaar voor belangrijke personen of leden van het Koninklijk Huis. Het onderscheidt zich van een gewoon grafmonument door de ligging in een crypte of kerk.

Aanbevolen content over begraafplaats

Foto's

Video's

Uitvaart.tv

Uitvaart.tv bezoekt de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB)

Links

LOB - Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen

De LOB is een vereniging van houders van begraafplaatsen.

Bezoek

Graftombe.nl

Het doel van graftombe is zoveel mogelijk begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland te digitaliseren en dit op internet GRATIS beschikbaar te stellen voor genealogen en andere belangstellenden

Bezoek