Alle boomrooierijen in Nederland

Aanbevolen boomrooierijen

Wordt geladen

Blader per regio

Friesland

4 boomrooierijen gevonden

Bekijk boomrooierijen in Friesland

Gelderland

Groningen

Noord-Brabant

Noord-Holland

Zuid-Holland

Lees meer over boomrooierij

Wat doet een boomrooier?

Een boomrooier onderhoudt bossen en verzorgt, rooit, snoeit en kapt (zieke) bomen in bossen, bermen en tuinen. Nadat de bomen gerooid zijn zal hij/zij de takken machinaal versnipperen.

Een boomrooier verricht werkzaamheden die vakkennis vereisen. Een assistent-boomrooier werkt op basis van instructies en wordt tijdens de uitvoering gecontroleerd door de ervaren boomrooier.

Werkzaamheden die door een assistent-boomrooier worden verricht:

 • Diverse uitvoerende werkzaamheden gericht op het onderhouden van bomen, denk hierbij aan: Boomverzorging, snoeien (van eenvoudig tot het takken kappen aan de hand van instructies).
 • Velden ruimen (o.a. verwijderen achtergebleven takken, bomen en materiaal voor het uitvoeren van het werk).
 • Uitvoerende werkzaamheden gericht op het verwijderen van bomen (boomkappen en rooien).
 • Diverse uitvoerende transportwerkzaamheden, zoals assisteren bij machinaal kappen, sorteren van gekapte bomen, handmatig of machinaal verpakken, laden en lossen etc.


Het beroep van een (assistent-)boomrooier is een fysieke zwaar belaste baan waarbij niet altijd een even goede werkhouding mogelijk is (denk uit het afvoeren van takken, het klimmen in boven, hanteren van gemotoriseerde gereedschappen in gedwongen houdingen en het lawaai dat tijdens de werkzaamheden geproduceerd wordt is ook een belasting evenals de trillingen die ontstaan door het werken met bepaalde vervoersmiddelen en machines. Daarnaast heeft een boomrooier te maken met wisselende weersomstandigheden doordat het buitenwerk is.


Veiligheidsrisico,s:

Langskomend wegverkeer bij werk langs de openbare weg
Bekneld raken door het kantelen van gebruikt materieel
Er is een gevaar wat betreft vallende takken en stammen
Er is kans op letsel door ongeval met te gebruiken gereedschap, rijdend materieel, machines, etc.
Kans op oog- en gelaatsverwondingen door wegspattende deeltjes.

Beschermingsmiddelen die aan te raden zijn:

 • Bouwhelm
 • Beschermende handschoenen
 • Gehoorbescherming
 • Gezichtsbescherming
 • Mondkap
 • Werkkleding
 • Werkschoenen


Aanbevolen content over boomrooierij

Foto's

Links

KPB

Kring Praktiserende Boomverzorgers.

Bezoek

NVTB

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen is een groeiende en evoluerende vereniging van gemotiveerde en kritische boomdeskundigen.

Bezoek

Iepenwacht

De Iepenwacht is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties voor het behoud van de iep in ons land.

Bezoek

Bosschap

Het Bosschap verenigt eigenaren, beheerders, aannemers, werknemers en overheden die betrokken zijn bij het beheer van bos en natuur.

Bezoek

Groenkeur

Groenkeur is het onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor kwaliteit, vakmanschap en garantie in de groene sector.

Bezoek

European Tree Worker

De European Tree Worker voert werkzaamheden uit aan en in bomen met als doel deze gezond en veilig te houden.

Bezoek

AVIH

De Algemene Vereniging Inlands Hout is de branchevereniging voor ondernemers in de bos- en houtsector in Nederland.

Bezoek