Alle cateringen in Nederland

Aanbevolen cateringen

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

13 cateringen gevonden

Bekijk cateringen in Drenthe

Flevoland

Friesland

15 cateringen gevonden

Bekijk cateringen in Friesland

Gelderland

Groningen

18 cateringen gevonden

Bekijk cateringen in Groningen

Limburg

19 cateringen gevonden

Bekijk cateringen in Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

36 cateringen gevonden

Bekijk cateringen in Utrecht

Zeeland

10 cateringen gevonden

Bekijk cateringen in Zeeland

Zuid-Holland

Lees meer over catering

Catering

Catering is een term uit de Engelse taal die wordt gebruikt voor de activiteit van het verzorgen van eten en drinken voor bedrijven (in bedrijfsrestaurants) of evenementen. Veelal wordt het voedsel door hierin gespecialiseerde bedrijven ("cateraars") bereid in grootkeukens, al dan niet op een centrale locatie.

Contractcatering

Contractcatering betreft het bekomen van een vergunning tot uitbating van een kleinschalige of grootschalige voedselvoorziening. De dit kan een plaatselijk of regionaal werkend bedrijf zijn, maar vaak zijn het grote landelijk opererende bedrijven die op contractbasis catering verzorgen. In Nederland werkten in 2010 ca. 20.000 mensen in deze sector en was de omzet 1,09 miljard euro groot.

Er zijn verschillende vormen contractcatering te onderscheiden. De meeste bedrijven zijn actief in verschillende categorieën.

 • Bedrijfscatering, veruit de grootste sector.
 • Institutionele catering, zoals ziekenhuizen en gevangenissen. Kenmerkend is dat alle drie dagelijkse maaltijden door de cateraar worden verzorgd.
 • Schoolcatering
 • Inflight catering aan boord van vliegtuigen.


De contractcatering profiteert van het feit dat veel bedrijven zich zo veel mogelijk beperken tot hun kernactiviteiten, waarbij activiteiten die niet direct met de hoofdzaak te maken hebben worden afgestoten. De gedachte hierachter is dat gespecialiseerde bedrijven dit goedkoper of efficiënter kunnen, door grootschalige inkoop of het centraal bereiden van warme maaltijden. Volgens sommigen kan dit soms ten koste gaan van smaak, algemene dienstverlening of andere kwaliteitscriteria. Alhoewel de tendens zich voortzet om meer en meer inspraak te dulden van de klant teneinde een tevredenheid te verzekeren van de klant. Men mag niet veralgemenen dat er nergens rekening wordt gehouden met de wensen van de onderneming. De wetgeving wordt ook alsmaar strenger en een sociale tendens van vetvrij of lichter eten zet zich voort. De leveranciers van deze maaltijden spelen daar goed op in door een luisterend oor te bieden aan de klant en gebruikmakend van hun kennis en onderzoek trachten ze nieuwe formules aan te bieden.

Contractvormen in de catering

 • Het open-boeksysteem Bij dit systeem wordt eerst een uitgebreide begroting gemaakt. Het gat in de begroting wordt door de opdrachtgever gedicht. Dit gat kan groter en kleiner worden. Groter bijvoorbeeld bij een onverwachte groei van het aantal mensen dat komt lunchen, kleiner wanneer het restaurant minder frequent wordt bezocht of wanneer er meer luxe producten worden verkocht. De rekening voor de opdrachtgever varieert.
 • Aanneemsom Hierbij wordt dezelfde begroting gemaakt. De cateraar neemt daarbij het risico van het eventueel uitlopen van de kosten wanneer het bezoekersaantal groter is dan gepland of heeft kans op extra winst wanneer het bezoekersaantal kleiner uitvalt. Meestal wordt er wel een bandbreedte (aantal bezoekers) aangegeven waarbij het contract wordt aangepast.
 • Resultaat contract Een vorm van bonus-malussysteem, waarbij de meevallers door de cateraar en de opdrachtgever worden gedeeld. Hier zijn incentives ingebouwd.
 • De commerciële catering Voor een gegeven locatie wordt aangegeven hoeveel mensen er komen eten. De opdrachtgever krijgt huur voor de locatie en kan eisen stellen aan assortiment en prijs. Het geheel is dus voor risico van de cateraar, die als het ware zelfstandig een restaurant in het bedrijf heeft.


Op deze contractvormen zijn natuurlijk varianten mogelijk of kunnen ze worden gecombineerd.


Partycatering

Er bestaat ook het zogenaamde Party- en evenementencatering, op eigen of willekeurige locaties. Daarnaast zijn de institutionele cateraars en verschillende horecabedrijven op deze markt actief. De grootte van de markt is 340 miljoen euro. De volgende categorieën zijn te onderscheiden (uiteraard kunnen ze elkaar overlappen):

 • Publiekscatering (festivals, voetbalstadions)
 • VIP-catering (skyboxen in stadions of bij sportevenementen, staatsbanketten)
 • Catering op eigen locaties (zoals kastelen of dinershows)
 • Catering op willekeurige locaties (vrijwel alle locaties zijn om te bouwen tot een feestruimte of restaurant)


Met name door de catering op willekeurige locaties is dit een bedrijfstak waar logistiek een zeer belangrijke rol speelt. Dit brengt een grote overhead (magazijnen, centrale keukens, transportkosten) met zich mee, waardoor veel opdrachtgevers geneigd zijn te kiezen voor thuisrestaurants, kookstudio's, traiteurs, slagers en vishandels. Dan verzorgt de cateraar het eten (en eventueel de drank) maar moet de gastheer toch zelf nog veel doen. Een toenemende trend is het feit dat de partycateraar zich als evenementbrede organisator opwerpt.


Overige soorten catering

Er zijn ook niches in de cateringmarkt die niet geheel in bovenstaande categorieën vallen.

 • Cast-, crew- en artiestencatering, algemener omschreven als "Backstage catering", d.w.z. het niet zichtbare gedeelte voor de bezoeker.
 • Het voorzien van eten en drinken aan de medewerkers van een concert, filmopnames of evenement al dan niet aan de hand van een rider waarin de diëten, eisen en wensen zijn opgenomen.
 • Actiecatering waarbij de cateraar een specifieke commerciële of charitatieve actie ondersteunt.
 • Sfeercatering, waarbij de cateraar ook de volledige aankleding en sfeer van dag/avond verzorgd.Aanbevolen content over catering

Foto's

Video's

De Week van De Cateraar

De Week van De Cateraar, actieweek een groot succes.

Links

Veneca

De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca).

Bezoek

Laatste nieuws