Alle interieurarchitecten in Nederland

Aanbevolen interieurarchitecten

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

1 interieurarchitect gevonden

Bekijk interieurarchitecten in Drenthe

Friesland

1 interieurarchitect gevonden

Bekijk interieurarchitecten in Friesland

Gelderland

4 interieurarchitecten gevonden

Bekijk interieurarchitecten in Gelderland

Limburg

1 interieurarchitect gevonden

Bekijk interieurarchitecten in Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

5 interieurarchitecten gevonden

Bekijk interieurarchitecten in Utrecht

Zeeland

1 interieurarchitect gevonden

Bekijk interieurarchitecten in Zeeland

Zuid-Holland

8 interieurarchitecten gevonden

Bekijk interieurarchitecten in Zuid-Holland

Lees meer over interieurarchitect

Interieurarchitect

Een interieurarchitect (vroeger: binnenhuisarchitect) houdt zich bezig met alle aspecten van het interieur; ruimte-indeling, vorm, licht (zowel kunst- als daglicht), en materiaal. De interieurarchitect geeft vorm aan de leefomgeving. Zijn vakgebied wordt binnenhuisarchitectuur, interieurarchitectuur of ruimtelijke vormgeving genoemd.

Tegenwoordig is de opleiding tot interieurarchitect gelijkgesteld aan de opleidingen tot architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect en is een Master opleiding.

Vroeger werd de interieurarchitect pas ingeschakeld nadat de architect het gebouw had ontworpen. Nu wordt meer en meer ontwerp van gebouw en inrichting gecombineerd. Dat zorgt voor meer eenheid.

Door middel van tekeningen maakt de interieurarchitect de plannen duidelijk; plattegronden, doorsneden, maquettes en 3d visualisaties helpen een helder beeld te scheppen voor de opdrachtgever en de uitvoerenden.

In Nederland is de titel interieurarchitect beschermd. Om de titel te mogen voeren is een inschrijving in het architectenregister nodig. De Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten BNI behartigt in Nederland de belangen van de beroepsuitoefenaars.

Opleiding


  • De opleiding tot interieurarchitect is te volgen aan een door de WAT (Wet op de Architectentitel) erkende opleiding.
  • In Nederland dient (vanaf 31 december 2014) na het met goed gevolg afronden van de bacheloropleiding aansluitend een 2-jarige Masteropleiding Interieurarchitectuur gevolgd te worden alvorens men zich als interieurarchitect kan laten inschrijven in het architectenregister. Tevens is vanaf 1 januari 2015 een tweejarige beroepservaringperiode noodzakelijk voor inschrijving bij het Bureau Architectenregister. Bijzonderheden omtrent de overgangsregeling zijn te vinden in de WAT (artikel 12).


Aanbevolen content over interieurarchitect

Foto's

Links

Bureau Architectenregister

Bureau Architectenregister voert taken uit die zijn opgedragen op grond van de Wet op de architectentitel.

Bezoek