Alle jeugdzorg jeugdhulpen in Nederland

Aanbevolen jeugdzorg jeugdhulpen

Wordt geladen

Blader per regio

Friesland

1 jeugdzorg jeugdhulp gevonden

Bekijk jeugdzorg jeugdhulpen in Friesland

Gelderland

4 jeugdzorg jeugdhulpen gevonden

Bekijk jeugdzorg jeugdhulpen in Gelderland

Limburg

1 jeugdzorg jeugdhulp gevonden

Bekijk jeugdzorg jeugdhulpen in Limburg

Noord-Holland

2 jeugdzorg jeugdhulpen gevonden

Bekijk jeugdzorg jeugdhulpen in Noord-Holland

Overijssel

3 jeugdzorg jeugdhulpen gevonden

Bekijk jeugdzorg jeugdhulpen in Overijssel

Utrecht

2 jeugdzorg jeugdhulpen gevonden

Bekijk jeugdzorg jeugdhulpen in Utrecht

Zuid-Holland

4 jeugdzorg jeugdhulpen gevonden

Bekijk jeugdzorg jeugdhulpen in Zuid-Holland

Groningen

1 jeugdzorg jeugdhulp gevonden

Bekijk jeugdzorg jeugdhulpen in Groningen

Lees meer over jeugdzorg jeugdhulp

Jeugdzorg

Jeugdzorg is een algemene omschrijving voor alle maatschappelijke zorgvoorzieningen voor jeugdigen. Dus alles naast en buiten de directe primaire opvoedingsrelatie van ouders voor hun kinderen. Meestal (en meer specifiek) zal het gaan om zorg voor kinderen die in de problemen komen. Hiertoe bestaan in Nederland instellingen als Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg.

Vormen van jeugdzorg

Er zijn verschillende vormen van jeugdzorg:

  • hulp bij de opvoeding;
  • dagbehandeling;
  • jeugdbescherming;
  • jeugdreclassering;
  • geestelijke gezondheidszorg;
  • jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg).

De jeugdzorg is georganiseerd via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Bureau Jeugdzorg.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een eerste aanspreekpunt voor de jeugdzorg. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen bij de centra terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.

Gemeenten zijn verplicht om eind 2011 een CJG te hebben.

Bureau Jeugdzorg

Mensen die jeugdzorg nodig hebben, kunnen zich aanmelden bij het Bureau Jeugdzorg bij u in de buurt. Het Bureau Jeugdzorg kijkt welke hulp nodig is, dit heet ook wel de indicatiestelling. Het Bureau Jeugdzorg kan u zelf helpen of kan u doorverwijzen naar een andere organisatie, bijvoorbeeld bij ernstige gedragsproblemen, psychische problemen of een handicap. Het Bureau Jeugdzorg geeft toegang tot alle jeugdzorg in Nederland.

Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg)

Bij jeugdzorgplus wordt een jongere gedwongen opgenomen. De kinderrechter moet een 'machtiging gesloten jeugdzorg' verlenen voor opname. Het Bureau Jeugdzorg verzorgt de indicatie voor gedwongen opname.

Aanbevolen content over jeugdzorg jeugdhulp

Video's

Tanja Traag

Hoeveel jongeren maakten in 2017 gebruik van jeugdhulpverlening? Tanja Traag vertelt er over in deze korte video.

Autisme en Jeugdzorg

Autisme en Jeugdzorg Uit wetenschappelijk programma Labyrint.

Links

CJG

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG): een herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terechtkunnen met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

Bezoek

Bureau Jeugdzorg

Advies, informatie en begeleiding van Bureau Jeugdzorg is helemaal gratis.

Bezoek

Laatste nieuws