Alle kinderdagverblijven in Nederland

Aanbevolen kinderdagverblijven

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

10 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Drenthe

Flevoland

11 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Flevoland

Friesland

16 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Friesland

Gelderland

30 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Gelderland

Groningen

25 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Groningen

Limburg

19 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Limburg

Noord-Brabant

64 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Noord-Brabant

Noord-Holland

41 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Noord-Holland

Overijssel

26 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Overijssel

Utrecht

28 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Utrecht

Zeeland

5 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Zeeland

Zuid-Holland

47 kinderdagverblijven gevonden

Bekijk kinderdagverblijven in Zuid-Holland

Lees meer over kinderdagverblijf

Algemeen

Een kinderdagverblijf, crèche of kinderopvang is een plaats waar jonge kinderen (van 0 tot 4) worden opgevangen. Dit kan voor een gedeelte van de dag zijn of voor een hele dag (8 tot 10 uur).

Kinderen op een kinderdagverblijf zitten daar vanaf circa 3 maanden oud tot aan hun vierde verjaardag. Vanaf de vierde verjaardag gaan kinderen naar de basisschool.

Voor basisschoolkinderen bestaat de mogelijkheid van voor-, tussen- en naschoolse opvang. Veelal vindt dit tevens plaats op kinderopvangcentra waar een afdeling voor buitenschoolse opvang onderdeel van de kinderopvang. Ook is het bij veel kinderopvangcentra mogelijk om vakantieopvang te regelen; d.w.z. gedurende de weken die gelden als schoolvakanties voor basisscholen.

Hoeveel kinderdagopvanglocaties in Nederland?

Door de veranderde belastingregels en toeslagregelingen en de daaruit voortkomende hogere kosten voor zowel inlenende ouders als voor de kinderdagverblijven/kinderopvang centra is er een afnemend aantal kinderdagverblijven in Nederland (in 2014 zijn er nog 12.604 kinderopvanglocaties), ook het aantal kinderopvangorganisaties neemt af (2013, 3.193 en in 2014 2.862). Daarnaast is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang ook dalend. In 2014 waren dat er 632.000 (tegen 636.000 het jaar ervoor) en ook de bijbehorende aantallen werknemers in de kinderopvangbranche neemt steeds verder af (zo waren er in 2011 nog 97.000 werknemers, in 2012 89.000 en in 2013 npg maar 78.000).

Kinderdagverblijf starten

Stappenplan om een kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang)te starten. Het stappenplan is een richtlijn. Overleg met de gemeente (van de vestigingsplaats) over de volgorde van de stappen. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren.

Stappen

 • Schrijf u in bij de KvK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst;
 • Bekijk het bestemmingsplan en kies uw bedrijfslocatie;
 • Vraag een omgevingsvergunning voor bouwen aan;
 • Houd rekening met brandveiligheidseisen;
 • Houd rekening met milieuregels;
 • Vraag een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan;
 • Stel een pedagogisch beleidsplan op;
 • Voer een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit en stel een plan van aanpak op;
 • Registreer uw kindercentrum via de gemeente in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen;
 • Neem gekwalificeerd personeel aan;
 • Stel een reglement klachtencommissie op;
 • Stel een HACCP-plan op of volg een hygiënecode;
 • Stel een handelingsprotocol kindermishandeling op;
 • Stel een reglement oudercommissie op.


Aanbevolen content over kinderdagverblijf

Foto's

Video's

Werken in de Kinderopvang is fantastisch!

Kijk mee naar een dag in het leven van Marije, pedagogisch medewerker op een Kinderdagverblijf.

Joris en Monique zoeken kinderopvang

Sketch van Koefnoen's yuppenstel Joris en Monique vinden kinderopvang ingewikkeld en schandalig duur!

Links

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK)

Website van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK).

Bezoek

BOinK

Website van BOinK; Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen.

Bezoek

Brancheorganisatie Kinderopvang

Website van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Bezoek

Laatste nieuws