Alle logopediepraktijken in Nederland

Aanbevolen logopediepraktijken

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

7 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Drenthe

Flevoland

4 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Flevoland

Friesland

8 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Friesland

Gelderland

30 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Gelderland

Groningen

9 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Groningen

Limburg

25 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Limburg

Noord-Brabant

40 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Noord-Brabant

Noord-Holland

25 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Noord-Holland

Overijssel

23 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Overijssel

Utrecht

18 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Utrecht

Zeeland

4 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Zeeland

Zuid-Holland

40 logopediepraktijken gevonden

Bekijk logopediepraktijken in Zuid-Holland

Lees meer over logopedie

Logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, gehoor, stem en mond functies. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken.


Logopedisten werken in een vrije vestiging (een eigen praktijk), het onderwijs, een audiologisch centrum, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen of in instellingen voor gehandicapten. De logopedist biedt hier therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, slik, stem en het gehoor en als stemtherapeut voor zangers, toneelspelers of andere beroepsbeoefenaars die vaak hun stem moeten gebruiken (o.a. onderwijzers, predikanten). Sommige logopedisten hebben zich gespecialiseerd in dyslexie, dysorthografie en andere leerproblemen.


Preventieve logopedie, of logopedisch opsporingsonderzoek: interventies die uitgevoerd worden door een logopedist, gericht op het bevorderen van de (voorwaarden voor de) normale communicatieve ontwikkeling, teneinde stagnatie in die ontwikkeling of gerelateerde ontwikkelingsgebieden (onder andere sociaal-emotioneel, leerprestaties) te voorkomen (= primaire preventieve logopedie).


Deze preventief logopedische interventies kunnen individueel-gericht of groepsgericht zijn: Groepsgericht: bijvoorbeeld participatie bij jeugdgezondheids- of schoolgezondheidszorg, of bij systematische consultaties van Kind en Gezin, onderwijsachterstandsgebieden. Individueelgerichte zorg op indicatie: onderzoeken op verzoek van JGZ-artsen/verpleegkundigen of leerkrachten-/leidsters van kleuter/peuter speelzalen.


Op de meeste basisscholen worden de leerlingen gescreend op spraak, taalachterstand (groep 1 en 2) zodat degenen, die logopedie nodig hebben verwezen kunnen worden naar particuliere praktijken.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van deze vergoeding wordt ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Aanbevolen content over logopedie

Foto's

Video's

Dankzij de logopedist

Logopedie richt zich op het verbeteren van de communicatie en slikken.

Links

Logopedie Online

De site voor alle informatie op het gebied van logopedie.

Bezoek

NVLF

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Bezoek