Alle logopedieën in Nederland

Aanbevolen logopedieën

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

5 logopedieën gevonden

Bekijk logopedieën in Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

17 logopedieën gevonden

Bekijk logopedieën in Gelderland

Groningen

Limburg

21 logopedieën gevonden

Bekijk logopedieën in Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

16 logopedieën gevonden

Bekijk logopedieën in Overijssel

Utrecht

16 logopedieën gevonden

Bekijk logopedieën in Utrecht

Zeeland

3 logopedieën gevonden

Bekijk logopedieën in Zeeland

Zuid-Holland

Lees meer over logopedie

Logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, gehoor, stem en mond functies. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken.


Logopedisten werken in een vrije vestiging (een eigen praktijk), het onderwijs, een audiologisch centrum, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen of in instellingen voor gehandicapten. De logopedist biedt hier therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, slik, stem en het gehoor en als stemtherapeut voor zangers, toneelspelers of andere beroepsbeoefenaars die vaak hun stem moeten gebruiken (o.a. onderwijzers, predikanten). Sommige logopedisten hebben zich gespecialiseerd in dyslexie, dysorthografie en andere leerproblemen.


Preventieve logopedie, of logopedisch opsporingsonderzoek: interventies die uitgevoerd worden door een logopedist, gericht op het bevorderen van de (voorwaarden voor de) normale communicatieve ontwikkeling, teneinde stagnatie in die ontwikkeling of gerelateerde ontwikkelingsgebieden (onder andere sociaal-emotioneel, leerprestaties) te voorkomen (= primaire preventieve logopedie).


Deze preventief logopedische interventies kunnen individueel-gericht of groepsgericht zijn: Groepsgericht: bijvoorbeeld participatie bij jeugdgezondheids- of schoolgezondheidszorg, of bij systematische consultaties van Kind en Gezin, onderwijsachterstandsgebieden. Individueelgerichte zorg op indicatie: onderzoeken op verzoek van JGZ-artsen/verpleegkundigen of leerkrachten-/leidsters van kleuter/peuter speelzalen.


Op de meeste basisscholen worden de leerlingen gescreend op spraak, taalachterstand (groep 1 en 2) zodat degenen, die logopedie nodig hebben verwezen kunnen worden naar particuliere praktijken.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van deze vergoeding wordt ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Aanbevolen content over logopedie

Foto's

Video's

Dankzij de logopedist

Logopedie richt zich op het verbeteren van de communicatie en slikken.

Links

Logopedie Online

De site voor alle informatie op het gebied van logopedie.

Bezoek

NVLF

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Bezoek