Alle peuterspeelzalen in Nederland

Aanbevolen peuterspeelzalen

Wordt geladen

Blader per regio

Flevoland

4 peuterspeelzalen gevonden

Bekijk peuterspeelzalen in Flevoland

Friesland

2 peuterspeelzalen gevonden

Bekijk peuterspeelzalen in Friesland

Gelderland

6 peuterspeelzalen gevonden

Bekijk peuterspeelzalen in Gelderland

Groningen

2 peuterspeelzalen gevonden

Bekijk peuterspeelzalen in Groningen

Limburg

4 peuterspeelzalen gevonden

Bekijk peuterspeelzalen in Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Utrecht

3 peuterspeelzalen gevonden

Bekijk peuterspeelzalen in Utrecht

Zuid-Holland

Lees meer over peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

Een peuterspeelzaal is een veilige, op de betreffende leeftijdsgroep afgestemde kindvriendelijke, uitdagende ruimte. Er worden groepsactiviteiten aangeboden maar er wordt ook rekening gehouden met het individu. Het is een algemeen toegankelijke voorschoolse educatieve voorziening.

Kinderen in de leeftijd van 2/2½ tot 4 jaar komen twee dagdelen per week spelen. Hierdoor komt de peuter in contact met leeftijdgenootjes. Voor veel kinderen is de peuterspeelzaal de eerste kennismaking met de buitenwereld zonder de vertrouwde gezinsleden. Op speelse wijze worden met variërende activiteiten de cognitieve, creatieve, motorische en sociale ontwikkeling gestimuleerd.

De leidster werkt volgens een vaste dagindeling en programma. Het pedagogisch beleidsplan is daarbij een leidraad. Het pedagogisch beleidsplan ligt voor ouders ter inzage op de peuterzaal. Veiligheid en geborgenheid, sfeer en gezelligheid zijn belangrijke basisvoorwaarden op de peuterspeelzaal. Het is de voorbereiding op de basisschool.

Taken van een peuterspeelzaal

Kerntaken:

  • Ontwikkelingsstimulering: het stimuleren van de algemene ontwikkeling van kinderen, zowel de motorische, sociaal-emotionele, creatieve-, taalkundige- en de cognitieve ontwikkeling.
  • Volgen en signaleren: elk kind dient in zijn/haar ontwikkeling via systematische observatie gevolgd te worden (vergelijkbaar met het leerlingenvolgsysteem in het basis- en middelbaar onderwijs).
  • Vormgeven aan de doorgaande ontwikkelingslijn: de peuterspeelzaal is een schakel in de jeugdketen en daarmee een belangrijke partner in het lokale jeugdbeleid. Er is veel samenwerking met andere organisaties en instellingen rondom (jonge) kinderen.Aanbevolen content over peuterspeelzaal

Foto's

Video's

Ouders verruilen kinderopvang voor peuterspeelzaal

Nieuwsitem van RTV Oost. Steeds vaker halen ouders hun kind van de kinderopvang en kiezen als alternatief voor de peuterspeelzaal.

Spelend leren in de praktijk

Peuterspeelzaal en kinderopvangorganisaties hebben elkaar weten te vinden. Deze film is gemaakt i.o.v. Ministerie OCW, VNG, Boink en MOgroep.

Links

Landelijk Platform Peuterspeelzalen

Website van het Landelijk Platform Peuterspeelzalen (LPP).

Bezoek

Kinderopvangtotaal

Website van het vaktijdschrift Kinderopvangtotaal met het onderdeel peuterspeelzalen.

Bezoek