Alle rederijen in Nederland

Aanbevolen rederijen

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

Friesland

Gelderland

Groningen

Noord-Holland

Overijssel

Zeeland

Zuid-Holland

Lees meer over rederij

Rederij

Een reder is een persoon die eigenaar is van één of meerdere schepen, of daar minimaal een controlerend belang in heeft. Elk schip is vaak ondergebracht in een eigen onderneming apart van de andere activa. Voor de scheepsexploitatie wordt dan nog vaak gebruikgemaakt van een apart kantoor. Er is daarentegen sprake van een rederij wanneer schepen van een onderneming onder een gemeenschappelijke naam in de vaart worden gebracht. De naam is uitdrukkelijk bij akte overeengekomen, en deze akte is ingeschreven in het register.

De reder of rederij is aansprakelijk voor alle verbintenissen die voortkomen uit de exploitatie van het schip, waaronder aanvaringen. Een rederij stelt haar schepen inclusief aangestelde bemanning soms ter beschikking van een andere partij die de economische exploitatie voor haar rekening neemt. De rederij blijft in verreweg de meeste gevallen echter aansprakelijk voor het schip. Een rederij heeft vaak een scheepsagent in dienst die de lading verzamelt en de vrachtbetalingen int.

Aanbevolen content over rederij