Alle tandartsen in Nederland

Aanbevolen tandartsen

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

4 tandartsen gevonden

Bekijk tandartsen in Drenthe

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

4 tandartsen gevonden

Bekijk tandartsen in Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

13 tandartsen gevonden

Bekijk tandartsen in Utrecht

Zuid-Holland

Lees meer over tandarts

Tandarts

De tandarts ziet de patiënt vaak als eerste. Hij/zij onderzoekt, stelt diagnoses, formuleert behandelplannen en behandelt gebitten. De tandarts zorgt ervoor dat ziekten en afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast behandelt de tandarts ziekten en afwijkingen. De patiënt houdt zo een goede mondgezondheid en behoudt de functies in het mond- en kauwstelsel zo lang mogelijk. Ook geeft de tandarts patiënten advies en uitleg over mondverzorging, hoewel hij/zij dit steeds vaker delegeert aan de mondhygiënist of (preventie)assistent.

Welke kerntaken heeft de tandarts?

 • Algehele controle van het gebit en omliggende weefsels
 • Geven van verdoving.
 • Behandelen van tandbederf (cariës en gaatjes).
 • Behandelen van tandvleesontstekingen.
 • Behandelen van zenuwontstekingen.
 • Behandelen van kaakgewrichtsklachten.
 • Uitvoeren wortelkanaalbehandeling.
 • Plaatsen van kronen en bruggen op zwakke tanden en kiezen met eventueel daarbij behorende implantaten.
 • Verrichten van kleine kaakchirurgische ingrepen (bijvoorbeeld verstandskiezen verwijderen).
 • Plaatsen van beugels.
 • Behandelen van tandletsel bij ongevallen.
 • Voorschrijven van medicijnen.

Samenwerking met tandheelkundig team

In de tandartspraktijk werkt de tandarts vaak samen met een tandheelkundig team. Dit team kan bestaan uit een tandartsassistent (of meerdere), een preventie assistent en een mondhygiënist. Daarnaast is er vaak een baliemedewerkster en een office- of praktijkmanager werkzaam. Deze laatsten voeren echter geen tandheelkundige handelingen uit. Binnen dit team heeft de tandarts een sterk coördinerende rol. Daarnaast blijft de tandarts eindverantwoordelijk. Vaak is de tandarts ook de werkgever in zijn eigen praktijk. Of hij/zij werkt in loondienst bij een collega in een praktijk. In het laatste geval stuurt de tandarts alleen de "eigen" assistentes aan.

Samenwerking met en doorverwijzing naar deskundigen

De rol van de tandarts is te vergelijken met de rol van de huisarts. Ook de huisarts heeft een doorverwijsfunctie. Zo kan je zeggen dat de tandarts samenwerkt met allerlei professionals buiten de eigen praktijk. De tandarts is de degene die u, indien nodig, kan verwijzen naar andere deskundigen. Bijvoorbeeld naar een kaakchirurg, een orthodontist of een tandarts die aanvullende scholing heeft gevolgd op een bepaald deelgebied. Dit noemen we gedifferentieerde tandartsen. Gedifferentieerde tandartsen binnen de mondzorg zijn:

 • de pedodontoloog (kindertandarts)
 • de endodontoloog
 • de gnatholoog
 • de angsttandarts
 • de implantoloog
 • de parodontoloog

Opleiding van de tandarts

Tandartsen hebben een universitaire studie Tandheelkunde afgerond en staan geregistreerd als professioneel beroepsbeoefenaar in het BIG-register. Er is een wet die beschrijft welke tandheelkundige handelingen een tandarts mag verrichten. Dit is de wet BIG. Veel tandartsen werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van hun tandheelkundige zorg en volgen continu trainingen en cursussen. Een tandarts kan zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Tandartsen. Het KRT is een onafhankelijk openbaar kwaliteitsregister waarin de bij- en nascholing van de tandarts wordt vastgelegd.

Tandartsassistente

De tandartsassistent is hét gezicht van menig tandartspraktijk. Zij assisteert tijdens de behandeling, ontvangt patiënten, plant afspraken in en assisteert bij de administratie in de praktijk. Zij houdt zich dus bezig met organisatorische zaken, maar mag onder toezicht van de tandarts ook een aantal handelingen uitvoeren.

Welke handelingen kan een tandartsassistent uitvoeren?

 • Verrichten van diverse baliewerkzaamheden.
 • Verrichten van diverse ondersteunende administratieve werkzaamheden.
 • Klaarmaken, opruimen en schoonmaken van de behandelkamers en de instrumenten.
 • Assisteren aan de stoel tijdens de behandeling.
 • Geven van advies en voorlichting over mondhygiëne.
 • Maken van röntgenfoto's (in opdracht en onder toezicht van de tandarts).
 • Nemen van gebitsafdrukken en maken van gipsmodellen.
 • Uitvoeren van kleine reparaties aan protheses en polijsten van protheses.
 • Registreren van behandelgegevens in daartoe bestemde dossiers.

Opleiding tandartsassistent

Tandartsassistenten hebben een (driejarige) MBO-opleiding op niveau 4 gevolgd. Soms zijn ze door de tandarts in de praktijk opgeleid, bijvoorbeeld aangevuld met een schriftelijke cursus (LOI). Als u vragen heeft over de competenties van de assistent, kunt u gerust navraag doen bij uw tandartspraktijk over diens deskundigheid en/of opleiding.

Aanbevolen content over tandarts

Foto's

Video's

Tandarts komt naar bejaarden toe

In Eindhoven bezoekt een tandarts bejaarden thuis.

Op bezoek bij de Tandarts

Presentatrice Paulien ging met de 2 kinderen op bezoek bij tandarts.

Tandartsassistente

Bianca vertelt over haar werk bij de tandarts als tandartsassistent en wat de opleidingsmogelijkheden zijn.

Links

Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

ANT is de beroepsorganisatie die de belangen behartigt van in Nederland werkzame tandartsen.

Bezoek

NMT

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland.

Bezoek

KRT

Het KRT is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland.

Bezoek

Laatste nieuws