Alle taxateur expertisebureaus in Nederland

Aanbevolen taxateur expertisebureaus

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

2 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Drenthe

Flevoland

4 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Flevoland

Friesland

5 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Friesland

Gelderland

11 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Gelderland

Groningen

2 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Groningen

Limburg

12 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Limburg

Noord-Brabant

29 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Noord-Brabant

Noord-Holland

33 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Noord-Holland

Overijssel

14 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Overijssel

Utrecht

8 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Utrecht

Zeeland

9 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Zeeland

Zuid-Holland

27 taxateur expertisebureaus gevonden

Bekijk taxateur expertisebureaus in Zuid-Holland

Lees meer over taxateur expertisebureau

Taxateurs en Expertisebureaus

Voor ieder soort taxatie gelden verschillende regels en rapportagemethoden. Ieder doel heeft zijn eigen taxatierapport. Voor welk doeleinde het taxatierapport ook gebruikt gaat worden, het belangrijkst is dat het uiteindelijke waardeoordeel goed onderbouwd is.

Een vastgoed- of woningtaxateur schat de waarde van een object en noteert dit in een taxatierapport. Iemand kan zich taxateur noemen als hij/zij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de certificeringsregeling. Deze certificeringsregeling is ontwikkeld om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Men is pas een erkende taxateur als men ingeschreven staat bij een van twee erkende taxatie registers: VastgoedCert of SCVM (Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs). Een taxateur is onafhankelijk. Een taxateur van woningen schat de waarde van de woning. Uit de taxatie komt een taxatierapport dat gebruikt kan worden voor aan- en verkoopbeslissingen. Daarnaast is het taxatierapport noodzakelijk voor het verkrijgen van een hypotheek. Een taxatierapport van woningen betreft de volgende elementen:

 • Onderhoudstoestand;
 • Onderbouwing waardeoordeel;
 • Privaatrechtelijke aspecten;
 • Omschrijving omgeving en object;
 • Verontreiniging;
 • Publiekrechtelijke aspecten.
Er zijn wat woningen betreft verschillende soorten taxaties, de belangrijkste op een rij:
 • Geveltaxatie;

 • NHG Taxatie;
 • NWWI Taxatie;
 • Standaard Taxatie;

 • Waardeverklaringen.
Er zijn naast taxateurs van woningen tal van andere taxateurs en expertisebureaus. Zo zijn er ook taxateurs (boomdeskundigen) van bomen. Ze doen dat voor gemeenten en provincies, Rijkswaterstaat, wegbeheerders, hoveniers en particulieren. Maar ook verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus maken gebruik van taxateurs van bomen.

Daarnaast zijn er ook taxateurs en/of expertisebureaus op het terrein van:
 • Aansprakelijkheid/Technische Varia;

 • Agrarisch;

 • Brand;

 • Motorvoertuigen;

 • Opname (Bouwkundig);

 • Personenschade;

 • Scheepvaart en Techniek;

 • Toedrachtonderzoek;

 • Transport/Goederen.

Relevante begrippen

Aansprakelijkheid schade: Wettelijke verantwoordelijkheid voor schade aan eigendommen van derden door verwijtbare en vermijdbare handelingen.

Akte van Benoeming: Officieel document dat wordt opgemaakt door de expert van verzekeraars wanneer een contra-expert in een schadeprocedure wordt benoemd.

Akte van Cessie: Een formeel document waarin is vastgelegd dat een leverancier zijn factuur, voor het leveren van zijn diensten, rechtstreeks aan hem wordt betaald.

Arbiter: Een arbiter in een schadevaststellingsprocedure is een deskundige die als doel heeft de schade vast te stellen indien de schade-expert van verzekeraar en de contra-expert niet tot een overeenstemming komen. De uitspraak van een arbiter is bindend.

Expertise bij schade: Onderzoek naar en vaststellen van de aard, oorzaak en omvang van de schade.

Expertisebureau: Een organisatie/bedrijf waar de arbeid en verdiensten op het gebied van schade-expertise centraal staan.

Loss Adjuster: Een schade-expert met de bevoegdheid uitspraak te doen over polisdekking.

Schade-expert: Een deskundige die de aard, oorzaak en omvang van de schade onderzoekt en vaststelt.

Schade-expertise: De uitvoering van onderzoek en vaststelling van de oorzaak, omstandigheden en omvang van een schade.

Schadevaststelling:Het vaststellen van de herstel- en/of vervangingskosten van een beschadigd object.

Taxatie:Het uitbrengen/vaststellen van waarden ten behoeve van af te sluiten verzekeringen.

Toedrachtonderzoek: Een onderzoek en vaststelling hoe een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.


Toedrachtonderzoeker: De uitvoerende deskundige die onderzoek en vaststelling doet naar hoe een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Aanbevolen content over taxateur expertisebureau

Video's

Verzekerd van Ellende

Uitzending van het tv-programma Zembla gaat over verzekeringsmaatschappijen en de ellende die verzekerden krijgen als zij schade claimen.

NAM zet extra taxateurs in

Uitzending van RTV Noord over het inzetten van extra taxateurs om de schade van de aardbevingen in het aardbevingsgebied in kaart te brengen.

Links

NIVRE

Website van het NIVRE; Het Nederlands Instituut Van Register Experts.

Bezoek

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen

Website van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen).

Bezoek

Algemeen SchadePreventie Overleg (ASPO)

Website van de vereniging Algemeen SchadePreventie Overleg (ASPO).

Bezoek

Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs

Website van de SCVM; de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs.

Bezoek