Alle thuiszorgen in Nederland

Aanbevolen thuiszorgen

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

3 thuiszorgen gevonden

Bekijk thuiszorgen in Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

11 thuiszorgen gevonden

Bekijk thuiszorgen in Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

13 thuiszorgen gevonden

Bekijk thuiszorgen in Utrecht

Zeeland

6 thuiszorgen gevonden

Bekijk thuiszorgen in Zeeland

Zuid-Holland

Lees meer over thuiszorg

Thuiszorg

Extramurale zorg oftewel thuiszorg is zorg die buiten de muren van een instelling plaatsvindt. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld:

  • Verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Huishoudelijke hulp

Transmurale zorg oftewel ketenzorg is van toepassing op cliënten die in aanmerking komen voor een multidisciplinaire behandeling. Bij deze zorg werken hulpverleners van een instelling, (medisch specialist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, fysiotherapeut) samen met hulpverleners van buiten een instelling (de thuiszorgmedewerkers). Met deze zorg kunt u zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen.


Welke vormen van thuiszorg zijn er?

Persoonlijke Verzorging (PV), Verpleging (VP) en begeleiding (B) vallen onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor een aanvraag van zorg vanuit de AWBZ heeft u een geldige indicatie nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u daar aanspraak op kunt maken.www.ciz.nl
Persoonlijke VerzorgingHet doel van persoonlijke verzorging is om de zelfredzaamheid van de cliënt te stimuleren bij lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Zo nodig kan de hulpverlener deze activiteiten geheel of gedeeltelijk overnemen. U kunt onder andere hulp krijgen bij het wassen, aankleden en klaarzetten of toedienen van medicatie.
VerplegingBij verpleging ligt de nadruk op het uitvoeren van handelingen met het oog op herstel of voorkomen van verergering van de ziekte en verlichting van lijden en ongemak. Verpleging omvat ook begeleiding in de vorm van advisering, instructie en voorlichting. Verpleegkundige zorg kan bestaan uit wondzorg, het verzorgen van katheters, plaatsen van injecties etc.
BegeleidingBegeleiding omvat het bieden van activiteiten gericht op behoud van zelfredzaamheid en is bedoeld om verwaarlozing of opname in een instelling te voorkomen. Het betreft bijvoorbeeld activiteiten op het oefenen met of aanbrengen van een dagstructuur of het voeren van regie.
Huishoudelijke hulpNaast de schoonmaak van uw huis, kunt u onder andere ondersteuning krijgen bij het bereiden van de maaltijden of het doen van de boodschappen. Huishoudelijke ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Uw gemeente voert deze wet uit en bepaalt op basis van uw persoonlijke situatie of en in hoeverre u aanspraak kunt maken op ondersteuning in de huishouding.

Hoe wilt u de zorg geregeld hebben?

De thuiszorg kent met betrekking tot het verlenen van verpleging, verzorging en begeleiding drie verschillende bekostigingssystemen:

  • Bekostiging vanuit de AWBZ - ZIN (zorg in natura)
  • Bekostiging vanuit de AWBZ - PGB (persoonsgebonden budget)
  • Bekostiging vanuit eigen middelen (particulier)

Een combinatie van bovenstaande bekostigingssystemen is ook mogelijk.
De keus aan thuiszorgaanbieders is overweldigend. Voordat u start dient u zich de volgende vraag te stellen: "Geef ik de voorkeur aan een reguliere thuiszorgorganisatie of heb ik liever een vast team van thuiszorg zzpers met wie ik een persoonlijke band kan opbouwen?" Deze vraag helpt u om gericht te zoeken naar de zorgverlening die het beste bij uw wensen past.


Het verschil tussen de verschillende bekostigingsvormen

Zorg in natura door reguliere zorgaanbiedersBij zorg in natura krijgt u een indicatie met het recht op een aantal uren zorg per week. De reguliere thuiszorgaanbieder declareert deze uren meteen bij het zorgkantoor. U heeft dus geen administratieve lasten en alles word geregeld. Maar u heeft beperkt inspraak op hoeveel en welke thuiszorgverleners bij u over de vloer komen. De aanbieders kunt u onder andere vinden in de awbz zorggids.
Zorg in natura door thuiszorg zzpersBij zorg in natura door gecontracteerde thuiszorg zzpers krijgt u ook een indicatie met het recht op een aantal uren zorg per week. De thuiszorg zzper declareert meteen bij het zorgkantoor, dus u heeft geen administratieve lasten. U kunt zelf via de AWBZ zorggids.nl bepalen van welke thuiszorg zzper of welk team van de thuiszorg zzper u de zorg wilt ontvangen. Thuiszorg zzpers zijn flexibel waardoor de kans groot is dat u de zorg ook kan krijgen op de momenten die u het beste uitkomen .En er zijn minder wisselingen omdat de thuiszorg zzper die een contract met u heeft afgesloten grotendeels zelf de zorg verleent en tevens uw contactpersoon is .
PGB (persoonsgebonden budget)Bij een persoonsgebonden budget krijgt u, op basis van uw indicatie, een bepaald budget toegewezen waarmee u zorg kan inkopen. U bent als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor wie uw zorgverlener wordt. Het verschil is dat u zelf de administratie bijhoudt en dat u zelf verantwoording aflegt aan het zorgkantoor over de besteding van het budget.
Als u een keuze gemaakt heeft voor ZIN of een PGB dan zit u er niet definitief aan vast. U kunt deze ook achteraf omzetten naar een andere bekostigingssysteem.
Bij particuliere zorg betaalt u de zorg uit eigen middelen, hierbij heeft u de maximale vrijheid om de zorg naar uw wensen te vormen. Vaak kan dit in combinatie met één van de andere bekostigingssystemen.

Waar vind ik de thuiszorgaanbieder die goed bij mijn wensen past?

Als u kiest voor ZIN dan kunt u kiezen uit alle zorgaanbieders die door het zorgkantoor zijn gecontracteerd. Ook de thuiszorg zzpers kunt u bijvoorbeeld terugvinden in de AWBZ zorggids.www.awbzzorggids.nl
U kunt altijd in uw regio uw zorgkantoor bellen (afd zorgtoewijzing). En vragen om contactgegevens van een reguliere zorgverlener of een thuiszorgzzper in uw buurt. Ook kunt u op het aanvraagformulier (CIZ) vermelden dat de voorkeur uitgaat naar een zzper in de thuiszorg of een reguliere zorgaanbieder.
Voor zorg vanuit het PGB kunt u ook kiezen uit de reguliere thuiszorg- of zelfstandige thuiszorgaanbieders. Maar u mag ook een zorgverlener inschakelen die geen contract heeft bij het zorgkantoor, bijvoorbeeld een kennis. Via Per Saldo kunt u aan meer informatie over het PGB komen.www.pgb.nl

Nog geen keuze kunnen maken welke thuiszorgaanbieder uw voorkeur heeft?

Dat is geen probleem. Dan kunt u altijd bij het CIZ aangeven dat u dat later doorgeeft.

Het Centraal Administratie Kantoor

Als u thuiszorg ontvangt vanuit het AWBZ, betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK bepaalt aan de hand van uw persoonlijke situatie uw maximale bijdrage voor persoonlijke- en huishoudelijke hulp. U kunt op de website van het CAK via de rekenmodule uw eigen bijdrage berekenen.www.hetcak.nl

Aanbevolen content over thuiszorg

Foto's

Video's

Dag van de thuiszorg

Dag van de thuiszorg

Thuiszorg

Een kijkje bij de thuiszorg op een adres in Vogelwaarde

Links

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Bezoek

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Het CIZ indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm.

Bezoek

Per Saldo

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Bezoek

Centraal Administratie Kantoor

Het CAK-BZ berekent en int uw eigen bijdrage voor thuiszorg.

Bezoek