Alle verzekeringen in Nederland

Aanbevolen verzekeringen

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

23 verzekeringen gevonden

Bekijk verzekeringen in Drenthe

Flevoland

8 verzekeringen gevonden

Bekijk verzekeringen in Flevoland

Friesland

45 verzekeringen gevonden

Bekijk verzekeringen in Friesland

Gelderland

97 verzekeringen gevonden

Bekijk verzekeringen in Gelderland

Groningen

35 verzekeringen gevonden

Bekijk verzekeringen in Groningen

Limburg

55 verzekeringen gevonden

Bekijk verzekeringen in Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

53 verzekeringen gevonden

Bekijk verzekeringen in Overijssel

Utrecht

62 verzekeringen gevonden

Bekijk verzekeringen in Utrecht

Zeeland

24 verzekeringen gevonden

Bekijk verzekeringen in Zeeland

Zuid-Holland

150 verzekeringen gevonden

Bekijk verzekeringen in Zuid-Holland

Lees meer over verzekering

Mededelingsplicht

De verzekerde heeft vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een mededelingsplicht jegens zijn verzekeraar (art. 7:928 BW) over feiten en omstandigheden die met de verzekeringsovereenkomst samenhangen. Mededelingen over het strafrechtelijk verleden van een verzekerde hoeven alleen te worden gegeven, wanneer daar uitdrukkelijk door de verzekeraar naar wordt gevraagd en wanneer de strafbare feiten niet langer dan acht jaren vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst zijn gepleegd (art. 7:928 lid 5 BW).

Als de verzekerde niet aan zijn mededelingsplicht voldoet dan heeft dit slechts gevolgen voor zijn verzekering als de verzekeraar hem binnen twee maanden na de ontdekking hiervan op wijst en hem van de mogelijke gevolgen hiervan op de hoogte stelt (art. 7:929 lid 1 BW). Bij opzettelijk bedrog van de verzekerde, kan de verzekeraar de overeenkomst binnen twee maanden opzeggen (art. 7:929 lid 2 BW) en bij verzwijging in de zin van art. 7:929 lid 1 BW door de verzekerde, kan de verzekeraar de overeenkomst, nadat hij heeft voldaan aan de plicht van kennisgeving van de verzwijging en heeft gewezen op de gevolgen hiervan (art. 7:929 lid 3 BW), binnen twee maanden opzeggen.

Indien de verzekeraar bij wetenschap van alle feiten geen verzekeringsovereenkomst had gesloten met de betreffende verzekerde, dan is geen uitkering verschuldigd wanneer die essentiële feiten niet bekend waren bij het sluiten van de overeenkomst (art. 7:930 lid 4 BW). Wanneer de feiten die verzwegen zijn, niet belangrijk waren voor de verzekeringsovereenkomst, dan vindt toch een uitkering plaats (art. 7:930 lid 2 BW). Verder kan nog een korting op de uitkering plaatsvinden met het bedrag, dat de premie meer zou bedragen of de verzekerde som minder zou bedragen (bij kennis van alle feiten) (art. 7:930 lid 3 BW).

Aanbevolen content over verzekering

Video's

Top 5 verzekering reclames

Top 5 van verzekeringsreclames op een rijtje gezet.

Verzekeringen

Uitleg over verzekeringen.

Wat is een verzekering

Uitleg over wat een verzekering is.

Links

Het Verbond van Verzekeraars

Website van het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van verzekeringsmaatschappijen in Nederland.

Bezoek

Verzekeren van A tot Z

Allerhande informatie over verzekeren (door het Verbond van Verzekeraars).

Bezoek