Alle zorgboerderijen in Nederland

Aanbevolen zorgboerderijen

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

1 zorgboerderij gevonden

Bekijk zorgboerderijen in Drenthe

Friesland

2 zorgboerderijen gevonden

Bekijk zorgboerderijen in Friesland

Gelderland

4 zorgboerderijen gevonden

Bekijk zorgboerderijen in Gelderland

Groningen

2 zorgboerderijen gevonden

Bekijk zorgboerderijen in Groningen

Limburg

2 zorgboerderijen gevonden

Bekijk zorgboerderijen in Limburg

Noord-Holland

Overijssel

2 zorgboerderijen gevonden

Bekijk zorgboerderijen in Overijssel

Zeeland

1 zorgboerderij gevonden

Bekijk zorgboerderijen in Zeeland

Lees meer over zorgboerderij

Zorgboerderijen

De laatste paar jaar zijn het aantal zorgboerderijen enorm toegenomen. Het is een van de vele veranderingen die binnen de zorg hebben plaats gevonden. De diensten die aan cliënten op een zorgboerderij worden aangeboden passen binnen de verschuiving om goed aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. Veel meer dan voorheen staat de cliënt centraal: waar heeft deze behoefte aan, wat zijn haar of zijn mogelijkheden enz.

Wat is een zorgboerderij?

Een zorgboerderij is een boerderij waar een vorm van zorg wordt geboden. Op een zorgboerderij hebben cliënten contact met dieren en/of planten en dragen de verantwoordelijkheid voor hun taken. De kleinschaligheid en de regelmaat van taken kan een duidelijke bijdrage leveren aan een positieve ontwikkeling van de cliënt. Onder de noemer zorgboerderijen tref je een grote diversiteit aan bedrijven, zowel wat betreft het aanbod aan geboden zorg als ook de agrarische kant van het bedrijf. Soms ligt het accent meer op de zorgkant, soms meer op de agrarische kant. Ook kan de zorgboerderij zijn gecombineerd met een woonvorm. 

Het karakter van een zorgboerderij

Het bijzondere van een zorgboerderij is dat de begeleiding en zorgverlening plaatsvindt binnen een agrarisch productiebedrijf. Het zorgbedrijf levert een goed landbouwproduct, samen met mensen die bij het werken zorg, aandacht en begeleiding nodig hebben.


Bij een goede zorgboerderij is een evenwicht gevonden tussen het leveren van een hoogwaardig agrarisch product enerzijds en het aanbieden van zorg op maat anderzijds. Daarbij moet het samenbrengen van deze twee functies resulteren in een financieel gezonde onderneming met perspectief op continuïteit.


De wensen van cliënten moeten dus goed passen bij de mogelijkheden die het bedrijf biedt. Doordat cliënten werken met planten en/of dieren hebben zij een reëel aandeel in de productie. Mede hierdoor groeit de eigenwaarde van de cliënten en nemen zelfstandigheid en sociale vaardigheden toe.

Voor wie is een zorgboerderij

Er zijn zorgboerderijen voor:

 • mensen met een verstandelijke beperking.
 • mensen met psychische of sociale problemen.
 • mensen met een lichamelijke beperking.
 • (ex)verslaafden.
 • (ex)gedetineerden.
 • dementerende ouderen.
 • ouderen.
 • mensen met autisme.
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel.
 • mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • jongeren met leerproblemen of opvoedingsmoeilijkheden.
 • leerlingen uit het speciaal onderwijs.
 • mensen met een burn-out.

Sommige boerderijen richten zich specifiek op een bepaalde groep mensen. Er zijn ook zorgboerderijen die kiezen voor een mix van doelgroepen.

Begeleiding zorgboerderij

De begeleiding van de zorgvragers op de boerderij gebeurt meestal door de zorgboer zelf. Soms brengen zorgvragers hun eigen begeleiding mee, bijvoorbeeld iemand van de zorginstelling waar zij wonen.

Aanbevolen content over zorgboerderij

Foto's

Video's

Groei aantal zorgboerderijen

Het aantal zorgboerderijen neemt sterk toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Drenthe telt er momenteel 51, zo meldt de Stichting Zorgboerderijen

Dordste zorgboerderij

Werk vinden is voor mensen zonder handicap op dit moment al moeilijk. Voor mensen met een beperking is het helemaal lastig.

Links

Stichting Verenigde Zorgboeren

Site met algemene informatie over het fenomeen zorgboerderij.

Bezoek