Alle zorgverzekeraren in Nederland

Aanbevolen zorgverzekeraren

Wordt geladen

Blader per regio

Gelderland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Lees meer over zorgverzekeraar

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. 

Deze basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering. 

Naast de basisverzekering kunnen mensen zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. Bijvoorbeeld een uitgebreide vergoeding voor fysiotherapie of tandarts. 

De vergoedingen en de premie verschillen per verzekeraar. De overheid bemoeit zich niet met aanvullende verzekeringen.

Kinderen en jongeren verzekeringsplichtig

Ook kinderen onder de 18 jaar zijn verzekeringsplichtig. Een van de ouders moet voor hen een zorgverzekering afsluiten. Voor de basisverzekering van uw kinderen onder de 18 jaar hoeft u nog geen premie te betalen. Jongeren vanaf 18 jaar moeten ook premie gaan betalen voor hun zorgverzekering. Zij kunnen tevens kiezen voor een Eigen Risico en eventueel zorgtoeslag aanvragen

Acceptatieplicht voor de basisverzekering

Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basiszorgverzekering. Het betekent dat ze iedereen zonder voorwaarden moeten accepteren voor deze verzekering.

Als u niet verzekerd bent voor de basisverzekering

Iemand die onverzekerd is en zich nu gaat verzekeren, krijgt geen boetepremie meer opgelegd over de onverzekerde periode. Per 15 maart 2010 is hiervoor een wet in werking getreden.

De regering gaat onverzekerden (mensen die geen zorgverzekering hebben terwijl ze dat wel verplicht zijn) opsporen. U ontvangt een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) waaruit blijkt dat u niet verzekerd bent. 


U krijgt de kans om binnen drie maanden een zorgverzekering af te sluiten. 

Als u drie maanden later nog geen zorgverzekering heeft, dan krijgt u een boete (ongeveer ? 350,-). Heeft u drie maanden later nog steeds geen zorgverzekering, dan krijgt u weer een boete, en uiteindelijk meldt het CVZ u aan bij een zorgverzekeraar. U kunt de verzekeraar dan niet zelf kiezen en u betaalt een jaar lang premie aan het CVZ. Deze premie zal het CVZ rechtstreeks op uw inkomen laten inhouden. Het CVZ geeft uw werkgever of uitkeringsinstantie opdracht die premie in te houden. Dit betekent dat uw werkgever of uitkeringsinstantie er dan van op de hoogte is dat u niet aan uw verzekeringsplicht heeft voldaan. Mensen zonder vast inkomen krijgen een acceptgiro toegestuurd.

Aanbevolen content over zorgverzekeraar

Foto's

Video's

Welke zorgverzekering past bij jou?

Welke zorgverzekering past bij jou? (Consumentenbond)

Links

Zorgverzekeraars Nederland

De branche-organisatie van de zorgverzekeraars

Bezoek

College voor zorgverzekeringen

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

Bezoek