Alle Advocaat Advocatenkantoren in Friesland

Aanbevolen advocaat advocatenkantoren

Wordt geladen

Blader per stad

De Friese Meren

1 advocaat advocatenkantoren gevonden

Heerenveen

3 advocaat advocatenkantoren gevonden

Leeuwarden

13 advocaat advocatenkantoren gevonden

Ooststellingwerf

Opsterland

1 advocaat advocatenkantoren gevonden

Smallingerland

3 advocaat advocatenkantoren gevonden

Sudwest Fryslan

3 advocaat advocatenkantoren gevonden

Terschelling

1 advocaat advocatenkantoren gevonden

Tytsjerksteradiel

Waadhoeke

3 advocaat advocatenkantoren gevonden

Lees meer over Friesland

Provincie Friesland

Friesland is een provincie in het noorden van Nederland. In het oosten wordt Friesland begrensd door Groningen en Drenthe, in het zuiden door de provincies Overijssel en Flevoland, in het zuidwesten door het IJsselmeer en in het westen en noorden door de Waddenzee (buiten de Waddeneilanden door de Noordzee). Door de Afsluitdijk is Friesland verbonden met Noord-Holland. De Friese waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn bereikbaar met veerdiensten vanuit Harl
ingen naar Vlieland en Terschelling, vanaf Holwerd naar Ameland en vanaf Lauwersoog naar Schiermonnikoog.

Om de provincie te onderscheiden van Noord- en Oost-Friesland en de Kreis Friesland in het Duitse Nedersaksen wordt de provincie in wetenschappelijke kringen ook wel aangeduid als Westerlauwers Friesland.

Qua totale oppervlakte (land plus water) is Friesland de grootste provincie, en qua landoppervlakte is het de op twee na grootste provincie. Het hoogste punt van de provincie is het 45 meter hoge Vuurboetsduin op Vlieland. Het hoogste punt op het vasteland is de Bosberg bij Appelscha met 26,6 meter.

Friesland is door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgeroepen tot mooiste provincie van Nederland. De vereniging It Fryske Gea (= het Friese landschap) is de provinciale natuurbeherende instantie.

Friesland heeft een open landschap en is waterrijk. Het Friese landschap bestaat uit negen verschillende landschappen: het Waddengebied, de Zuidoosthoek, het terpengebied van Oostergo, Westergo, het Lage Midden, de Veenpolders, Gaasterland, de Noordelijke Wouden en het Bedijkingslandschap (= Marne, Het Bildt, Nieuwlanden en Lauwerszee).

In Friesland liggen vier nationale parken: Schiermonnikoog, De Alde Feanen, Lauwersmeer (Groningen en Friesland) en Drents-Friese Wold (Drenthe en Friesland).

Economie

Friesland heeft van oorsprong een uitgesproken agrarisch karakter. De provincie stond vooral bekend vanwege de veeteelt en de daarmee verbonden zuivelindustrie. Toerisme, met name op de meren in het zuidwesten van de provincie en op de Waddeneilanden, is in de zomer een belangrijke bron van inkomsten. Deze streken kennen in de winter een grote seizoenswerkloosheid. De sterk opkomende dienstensector concentreert zich in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen.

Ziekenhuizen

  • Antonius Ziekenhuis in Sneek
  • Tjongerschans in Heerenveen
  • Medisch Centrum Leeuwarden
  • Nij Smellinghe in Drachten
  • Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum

Aanbevolen content over Friesland

Foto's

Video's

Promotiefilm Vakantie Friesland.

Friesland is De provincie van Nederland voor uw fietsvakantie of wandelvakantie of vaarvakantie in eigen land.

Friesland van boven

Bekijk de compilatie van de mooiste luchtbeelden van Friesland.

Links

ROS Friesland

ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg om te komen tot goede samenhangende zorg.

Bezoek