Alle asbestverwijderingen in Nederland

Aanbevolen asbestverwijderingen

Wordt geladen

Blader per regio

Drenthe

2 asbestverwijderingen gevonden

Bekijk asbestverwijderingen in Drenthe

Flevoland

1 asbestverwijdering gevonden

Bekijk asbestverwijderingen in Flevoland

Friesland

1 asbestverwijdering gevonden

Bekijk asbestverwijderingen in Friesland

Gelderland

7 asbestverwijderingen gevonden

Bekijk asbestverwijderingen in Gelderland

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

6 asbestverwijderingen gevonden

Bekijk asbestverwijderingen in Overijssel

Utrecht

4 asbestverwijderingen gevonden

Bekijk asbestverwijderingen in Utrecht

Zuid-Holland

4 asbestverwijderingen gevonden

Bekijk asbestverwijderingen in Zuid-Holland

Lees meer over asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Voordat asbest verwijderd wordt, moet een asbestinventarisatie gemaakt worden. Of asbest moet worden verwijderd is afhankelijk van de wijze waarop het asbest gebonden is in het materiaal. Hechtgebonden asbest kan meestal beter blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Of er in het geval van losgebonden asbest (of: niet-hechtgebonden asbest) maatregelen nodig zijn, hangt af van het feit of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt de afweging een rol of het asbest zich op een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen.

In Nederland staat het de eigenaar van een gebouw vrij te beslissen over wel of niet verwijderen van asbesthoudend materiaal. Indien tot verwijdering van asbest wordt besloten, moet men zich houden aan de regels die door het Asbest-verwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening zijn gesteld. In de meeste gevallen is voor het verwijderen van asbest toestemming van de gemeente nodig. Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest. Het niet volgens de voorschriften verwijderen van asbest is vaak een stuk gevaarlijker dan het laten zitten van dit materiaal. Op het niet volgens de voorschriften verwijderen zoals hierboven genoemd staan dan ook hoge boetes.

Alle asbestafval dient gecontroleerd gestort te worden. Asbest valt onder de 'gevaarlijke afvalstoffen' en mag alleen gestort worden op een gespecialiseerde stortplaats. Er zijn in Nederland vier stortplaatsen die gevaarlijk afval accepteren.

De rijksoverheid maakt plannen om in 2024 een verbod op asbestdaken door te voeren. In 2012 zal een onderzoek naar het voorkomen van asbest in schoolgebouwen zijn afgerond.

Volgens het rapport Naleving Asbestregels dat in opdracht van de ministeries van sociale zaken en van milieu in 2009 werd opgesteld, gebeurt veel verwijdering van asbest illegaal en worden de wettelijke voorschriften sterk onvoldoende nageleefd. De Rekenkamer constateerde in 2007 al dat de controle erop grote tekortkomingen vertoont. Ook is onduidelijk waar het merendeel van het verwijderde asbest blijft.

Wat is asbest?

Asbestvezels en stofdeeltjes zijn gevaarlijk voor mensen die ermee werken of ermee in aanraking komen.
Asbest is door zijn unieke eigenschappen van duurzaamheid, isolatievermogen, brandwerendheid en geringe kostprijs altijd op zeer ruime schaal toegepast. Sinds 1993 is het toepassen van alle soorten asbest in Nederland verboden.

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).Chrysotiel/wit asbest is het meest toegepast (ruim 90%), maar ook van amosiet/bruin asbest en crocidoliet/blauw asbest (samen 10%) zijn in allerlei producten verwerkt. Bruin en blauw asbest behoren tot de amfiboolgroep die gevaarlijker zijn dan chrysotiel.


Gezondheidsrisico's

Uit onderzoeken blijkt dat blootstelling aan asbest ernstige gevolgen voor de gezondheid met zich mee brengt. Asbestvezels kunnen, wanneer ze worden ingeademd, longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaken.

Aanbevolen content over asbestverwijdering

Foto's

Video's

Wat is asbest?

Als je mannen in witte pakken bij een gebouw ziet scharrelen weet je het al: hier is asbest gevonden.

Homekeur

Wat is asbest en wat zijn de risico's?

Links

VAVB

De Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven.

Bezoek